K’PHE 50/50 – COFFEE 50% ARABICA – 50% ROBUSTA

Beans coffee 100g

98.000 

K’Phê 50/50 là sự cân bằng giữa độ đậm vị của Robusta và chua nhẹ của Arabica, cùng với hương thơm nhẹ. Sản phẩm này kỳ vọng sẽ đáp ứng và phù hợp với sự tinh tế của người Việt yêu cà phê.